Vedligeholdelse af brændeovn

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bedst muligt vedligeholder din brændeovn.

 

Vedligeholdelse

Det nemmeste er at støvsuge ovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster – eller støve brændeovnen af med en tør, blød klud eller støvekost. Men husk, kun på en kold brændeovn. Brug ikke vand, sprit eller nogen form for rengøringsmiddel da det beskadiger lakken. Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt.

 

Serviceeftersyn af brændeovnen

Mindst hvert andet år bør brændeovnen gennemgå et grundigt forebyggende serviceefter­syn.
Serviceeftersynet omfatter bl.a:

  • Grundig rengøring af brændeovnen.
  • Smøring af hængsler med kobberfedt.
  • Kontrol af pakninger samt evt. udskiftning.
  • Justering af håndtag/låge.
  • Kontrol af Autopilot.
  • Evt udskiftning af fjeder i Autopilot.
  • Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning.
  • Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele.

 

Rensning af brændeovnen

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i Autopiloten.

 

Lågen/glasset i brændeovnen

Kontroller at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler.

Er glaslågen tilsodet, kan den rengøres med let fugtet papir dyppet i aske. Kontroller jævnligt at pakninger i låge er hele og bløde. Hvis ikke bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger som kan købes hos forhandleren.

 

Brændeovnens røgledeplade

Røgledeplade tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden. Vip den ene side ned og pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Jernrøgledepladen tages ud. Transportsikringen rettes ud. Pladen løftes fri af krogene og kan derefter tages ud.

 

Brændeovnens overflade

Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray (kan købes hos forhandleren)

 

Brændeovnens isolering

Brændeovnens effektive, men porøse isolering i brændkammeret kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Ved revne i bagpladen på modellerne HWAM 4100, HWAM 4200, HWAM 4300, HWAM 5530 samt HWAM I40/55 skal den udskiftes, da det kan medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkammeret. Isoleringen bør også udskiftes, hvis der opstår huller eller stykker falder af eller hvis slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse.

 

Tømning af askeskuffe

Akseskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen.

Asken skal være helt kold før den fjernes fra brændeovnen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brænde­ovnen er gået ud!

 

Vedligeholdelse af brændeovn med hævelåge

Gælder for: HWAM I30/45, HWAM I30/55, HWAM I30/65

Mekanismen til hævelåge består af et kædetræk, som er placeret på hver side af brændeovnen og en fjeder, som sidder under brændeovnen. Hvis lågen kører trægt, kan dette afhjælpes ved at smøre kædehjulenes bøsninger og lågehængsler med kobberfedt. Dette bør gøres en gang om året. Hvis lågen kører for let er fjederen blevet for løs. Den kan strammes med et specialværktøj. Spørg din lokale HWAM forhandler.

N.B. Du bør altid lade en fagmand smøre og reparere disse dele.