HWAM giver miljørigtig varme

 

Med en brændeovn fra HWAM kan der med god samvittighed fyres op hjemme i stuen. Afbrænding af træ er nemlig en CO2-neutral proces. Træet frigiver blot samme mængde CO2, som når det på naturlig vis ligger i skovbunden og rådner. Når der fyres i en HWAM brændeovn, er det hovedsageligt vanddampe, der kommer ud af skorstenen med minimal miljøpåvirkning til følge. Det er resultatet af mange års udvikling, og det har sikret, at vores brændeovne er yderst effektive, så stort set al energien udnyttes.

 

Hos HWAM udvikler vi i dag kun brændeovne, der overholder de strengeste normer, og allerede nu er vi foran EU-kravene for partikeludledning, som først træder i kraft i år 2022.

 

Den skånsomme effekt på miljøet forudsætter dog, at der fyres rigtigt i brændeovnen. Samtlige af HWAMs ovne har HWAM® Autopilot™. Med HWAM® Autopilot™ reguleres lufttilførslen til forbrændingen automatisk, så fyringen optimeres og brændets levetid forlænges betydeligt.

 

Vi bestræber os hele tiden på at gøre vores brændeovne endnu mere effektive og miljø- venlige. Derfor gennemgår HWAMs brændeovne også løbende en række vidtgående tests for at klarlægge, hvordan de klarer sig i forskellige situationer samt ved forskellige temperaturer og forbrændingshastigheder. Det gør vi for at sikre, at brændeovnene overholder vores strenge miljøkrav i alle tænkelige og utænkelige situationer. Og vi gør det for at sikre, at ovnen kommer til at betyde mest muligt for forbrugeren og mindst muligt for miljøet. En HWAM er den oplagte brændeovn for begge parter.

 
 
 
Alle HWAM brændeovne er ECO2022 godkendt

 

ECODESIGN 2022

 

EU lovkrav 2015/1185

Hvad er ECODESIGN 2022?
ECODESIGN 2022 er et fastsat krav til energieffektivitet og emissioner for produkter til rumopvarmning med fast brændsel, herunder brændeovne. Disse krav er gældende for produkter med en nominel varmeydelse på op til 50 kW, som skal indføres i EU-landende og EØS-landende (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvornår træder kravene i kraft?
Kravene træder i kraft pr. 1. januar 2022. Der gælder imidlertid andre regler for Holland hvor kravene træder i kraft pr. 1. januar 2020. Efter 1. januar 2024 revideres kravene af EU-myndighederne.

Hvem har ansvar ift overholdelse af kravene?
HWAM har det fulde ansvar for at vores produkter overholder kravene i forhold til ECODESIGN 2022.

Hvilke lande er omfattet af kravene?
Direktivet og de tilhørende forordninger gælder produkter der bringes i omsætning i EU-landende og EØS-landende (Norge, Liechtenstein og Island).

Hvordan testes et produkt?
Produktet testes ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar metode, der anvender anerkendte teknikker. Således skal testmetoden kunne gentages og ende med det samme resultat. For at vurdere om et produkt overholder ECODESIGN 2022 kravene skal målingerne altid udføres efter de fastsatte retningslinjer i forordningen for det pågældende produkt.

Alle HWAM modeller er ECODESIGN 2022 godkendt
Alle HWAM modeller lever op til de fastsatte krav for ECODESIGN 2022.

 
 

Godkendelser/Prøvningsattester

 

Alle HWAM brændeovne er godkendt og CE-mærket.

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelse af byggevarers egenskaber fastlagt ved beregning eller prøvning. Dette sker på følgende 6 områder:

  • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  • Brandsikring
  • Sundhed og miljø
  • Sikkerhed
  • Støj
  • Energi

Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

Prøvningsattester
Find prøvningsattesterne her


EcoDesign 2022 / Kommisionens forordning (EU) 2015/1185

Find certifikaterne her


Overensstemmelseserklæringer

Se overensstemmelseserklæringerne her