Korrekt optænding i din brændeovn

Her på siden får du vejledning i korrekt optænding og fyring i din brændeovn.

Første gang du fyrer i din nye brændeovn

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal derfor åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden vil lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning i rummet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med brændeovnen, godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve lågen under de første 2-3 indfyringer.

Optænding i brændeovne med stenbeklædning
Sten er et naturprodukt, der skal vænne sig til temperaturændringerne. Derfor er det vigtigt at følge disse anvisninger de første gange, der fyres i en brændeovn med stenbeklædning.

1. fyring
Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg 2 stk. brænde vandret i bunden af brændkammeret. Placer 5-8 stk. optændingspinde på kryds og tværs ovenpå. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd ovenfra (top-down) og luk lågen. Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.).

Når ilden er gået helt ud, skal døren åbnes og forblive åben, mens brændeovnen køler ned til rumtemperatur.

2. fyring
Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg 2 stk. brænde vandret i bunden af brændkammeret. Placer 5-8 stk. optændingspinde på kryds og tværs ovenpå. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd ovenfra (top-down) og luk lågen. Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.).

Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres påny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden og bunden er dækket med gløder. Læg mindst 2 stykker nyt brænde, op til 1 kg pr. stk., ind i brændeovnen. Når der efter indfyring er ild i al brændet, drejes reguleringsknappen (1) til midterposition. Lad ilden brænde og lad ovnen køle ned til rumtemperatur før næste optænding.

3. fyring
Gentag 2. fyring. Lad ilden brænde og lad igen brændeovnen køle af efter ilden er slukket. Derefter følges anvisninger for ”Optænding” og ”Påfyring” som beskrevet nedenfor.

Hvilken slags brænde skal jeg vælge - læs mere her

Optænding i din brændeovn
En god optænding er meget vigtig for at opnå en succesfuld forbrænding. En kold brændeovn og en kold skorsten giver forbrændingsmæssige udfordringer. Vær derfor omhyggelig med at lave en god optænding med tilpas tørt træ, anvendelse af optændingsbrænde og optænding i toppen af bålet. Det er vigtigt hurtigst muligt at opnå en høj røggastemperatur.

Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg 2 stk. brænde vandret i bunden af brændkammeret. Placer 5-8 stk. optændingspinde på kryds og tværs ovenpå. Læg 2 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd ovenfra (top-down), luk lågen og lad ilden stille brede sig.

Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.). Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen i midterposition.

Hvis ilden kvæles, når der reguleres, sættes reguleringsknappen i max. position igen til ilden har bedre fat. Drej atter reguleringsknappen til midterpositionen. Lad optændingspindene brænde ud, til der ikke er flere synlige flammer. Derefter kan der foretages påfyring.

Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når brændeovnen anvendes, ellers fungerer HWAM® Autopilot™ ikke. Lågen må kun åbnes ved optænding, genindfyring og rengøring. Gå aldrig fra en brændeovn, før der er blivende flammer i træet efter optænding! Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring og ved fjernelse af aske.

Påfyring
Når der ikke er flere synlige, gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres på ny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden, og gløderne lyser ved rysteristen. Læg 2 - 3 stykker nyt brænde, (op til 1 kg pr. stk), ind i brændeovnen. Der skal ikke regule­res yderligere på brændeovnen, det klarer automatikken.

Temperaturen kan dog reguleres op eller ned med reguleringsstangen. I position minimum (til venstre), formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. I position maksimum (til højre), øges forbrændingen, og brændetiden forkortes.

Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt. Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvi­ses fornøden forsigtighed.

Regulering af brændeovnen
Regulering af primærluft (kommer op igennem risten i brændeovnen). Regulering sættes til venstre for minimums luft og til højre for maksimum luft. Sekundær luften kommer ind gennem spalten/hullerne i bagpladen. Rudeskylsluft kommer ind i toppen og siderne af ruden.

Fyring med bl.a. kul og energikoks
HWAM og WIKING brændeovnene er ikke godkendt til fyring med kul og energikoks.
Følgende må heller brændes i brændeovnen:

  • Spånplader (kan ideholde Penolformaldehyd)
  • Lakeret/malet/imprægeret træ (kan ikdeholde Lidan og PCP stoffer)
  • Kunststoffer (indeholder tungmetaller/farvestoffer)
  • Pap og mælkekartoner
  • Aviser og blade (indeholder tungmetaller)
  • Gummi (indeholder store mængder svovldioxid)
Læs også brugsvejledningen til din brændeovn her

Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en øget risiko for tilsodet rude.