Varmelagring

Konvektionsvarme og varmelagring samlet i ét
Oplagring af varme er et fænomen kendt fra de store masseovne, hvor varmen opbevares i de sten, der omgiver brændkammeret.

Ved varmelagring i en brændeovn kombineres brændeovnens evne til hurtigt og behageligt at fordele konvektionsvarmen med masseovnens evne til at oplagre varme.

Sådan fungerer varmelagringen
Varmemagasinet kan fyldes med en stor mængde natursten, som har en særlig evne til at lagre varmen fra brændeovnen og langsomt afgive varme til rummet, også længe efter at ilden er gået ud.

Mens der fyres i brændeovnen, opvarmes naturstenen i varmemagasinet. Når ilden i brændkammeret er gået ud, fortsætter fedtstenen med at afgive sin opsparede varme. Herved opnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel til rummet.

Testmålinger har vist, at fedtstenene i det lille varmemagasin holder sig varme i op til 10 timer og i det store varmemagasin i op til 14 timer efter sidste indfyring.

Modellerne HWAM 3130, HWAM 3520, HWAM 3650, HWAM 3660, HWAM 3760, HWAM 4150, HWAM 4160, HWAM 4550, HWAM 4560, HWAM 4660 samt HWAM 5530 er konstrueret med et varmemagasin, hvor varmelagringen kan foregå.

Reguleringshåndtag til konvektionsluft
Som en ekstra detalje er HWAM 3500 samt HWAM 3650 og HWAM 3660 udstyret med et reguleringshåndtag, som åbner eller lukker for konvektionsluft til varmemagsinet. Med lukket konvektionsspjæld holder varmemagasinet længst muligt på den oplagrede varme i naturstenene, mens varmen fordeles hurtigst muligt i rummet når konvektionsspjældet åbnes.