Varmelagring

En brændeovn med varmelagring giver muligheden for at nyde brændeovnens varme i op til 14 timer efter sidste indfyring.

Konvektionsvarme og varmelagring samlet i ét

Hele HWAM 3500-serien, HWAM 3650 og HWAM 3660 samt hele HWAM 7100-serien er konstrueret med et varmemagasin, hvor varmelagringen kan foregå.

Oplagring af varme er et fænomen kendt fra de store masseovne, hvor varmen opbevares i de sten, der omgiver brændkammeret.

Ved varmelagring i en brændeovn kombineres brændeovnens evne til hurtigt og behageligt at fordele konvektionsvarmen med masseovnens evne til at oplagre varme.

Sådan fungerer varmelagringen

Varmemagasinet kan fyldes med en stor mængde natursten, som har en særlig evne til at lagre varmen fra brændeovnen og langsomt afgive varme til rummet, også længe efter at ilden er gået ud.

Mens der fyres i brændeovnen opvarmes naturstenen i varme-magasinet. Når ilden i brændkammeret er gået ud, fortsætter fedtstenen med at afgive sin opsparede varme. Herved opnår man en kontinuerlig og behagelig varmetilførsel til rummet også længe efter ilden er gået ud.

Testmålinger har vist, at fedtstenene i det lille varme-magasin holder sig varme i op til 10 timer og i det store varmemagasin i op til 14 timer efter sidste indfyring.

Reguleringshåndtag til konvektionsluft

Som en ekstra detalje er HWAM 3500 og HWAM 7100-serien samt HWAM 3650 og HWAM 3660 udstyret med et reguleringshåndtag, som åbner eller lukker for konvektionsluft til varmemagsinet. Med lukket konvektionsspjæld holder varmemagasinet længst muligt på den oplagrede varme i naturstenene, mens varmen fordeles hurtigst muligt i rummet når konvektionsspjældet åbnes.