FAQs om brændeovne

Her på siden har HWAM listet en række ofte stillede spørgsmål op om brændeovne efterfulgt af svar på disse.

Klik på spørgsmålet, som du ønsker at få svaret på.
Svaret vil herefter rulle frem neden under spørgsmålet.
Du kan lukke spørgsmålet/svaret sammen igen og klikke på et nyt.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, kontakt da din forhandler .

Min brændeovn "knager"

Under opvarmning og afkøling tikker de fleste brændeovne. I enkelte tilfælde kan den normale tikken være afløst af nogle knald. Dette kan skyldes, at der i forbindelse med svejsning af brændeovnen er opstået spændinger i stålet. Disse udløses under opvarmning og afkøling.

 • I nogle tilfælde kan disse spændinger fjernes, hvis man fyrer hårdt op i brændeovnen.
 • Varmeskjoldet bag på lågen løsnes let og spændes til igen.
 • Hvis bagudgang er spærret, løsnes spærringen og spændes til igen.
Hvordan rengør jeg brændeovnen?

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold.
Det nemmeste er at støvsuge brændeovnen udvendigt med et mundstykke med bløde børster eller tørre brændeovnen af med en tør, blød klud. Kluden må ikke være våd!

Brug ikke sprit eller andre opløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen.

Kan brændeovnen ruste?

Ved korrekt opbevaring og tilslutning vil en brændeovn ikke ruste. Når en brændeovn ruster skyldes det ofte, at den bliver udsat for fugt fra skorstenen. Man kan minimere risikoen for indvendig rust ved at fyre op et par gange uden for fyringssæsonen for at sikre, at brændeovnen tørres igennem.

Specielt i sommerhuse, hvor temperaturen ofte er lav indenfor om vinteren, kan temperaturen i brændkam-meret blive så lav, at der fra den stille-stående luft kondenseres vand på metaloverfladen af brænde-ovnen. Vandet kan så give rustangreb.
For at undgå dette, anbefales det at sikre gennemtræk i brændeovnen, evt. ved at lade lufttilførslen til brændeovnen stå lidt åben i denne periode.

Hvis brændeovnen ruster udvendigt, vil det som regel være fordi den i længere tid har været opbevaret i fugtige omgivelser, hvor fugt har kunnet sætte sig på overfladen. Skulle uheldet være ude, kan man bestille et reparations-kit, som indeholder sandpapir og spray-maling.

Reparations-kit – varenummer: 200 ml: Sort: 22-0756 Grå: 22-0756grey

Vermiculit revnet/knækket

Skamolex pladerne i brændkammeret er af Vermiculit, som er et specialfremstillet materiale, der tåler stor varme og isolerer effektivt. Derved sikres både optimal temperatur og optimal forbrænding i brændkammeret.

Materialet er porøst og tåler ikke slag eller stød. Revner skyldes oftest, at materialet er blevet stødt af et stykke brænde eller lign. Det er ikke afgørende for den isolerende effekt, når blot pladerne fortsat sidder rigtigt i brændeovnen.

Pladerne bør udskiftes når de er slidt ned til ca. halv tykkelse. Herefter kan de ikke længere isolere optimalt, og kan derfor ikke sikre den rigtige forbrændingstemperatur, ligesom de ikke beskytter brændeovnen mod de høje temperaturer i brændkammeret.

Hvordan undgår jeg at glas bliver hvidt?

Hvidt glas kan forekomme ved fejlbetjening f.eks.:

 1. Manglende rengøring af glas
 2. Fyring med mælkekartoner og reklamer m.v.
 3. Fyring med ikke godkendt brændsel, herunder energikoks, kul mv. som afgiver for megen varme
 4. Fyring m. trykimprægneret træ eller spånplader
 5. For meget træk i skorsten
 6. Fyring med åben askeskuffe

Hvis glasset bliver hvidt og ugennemsigtigt og ikke umiddelbart kan rengøres, kan det have taget varig skade.
Glasset i brændeovnen er et specielt keramisk glas, der kan tåle meget høje temperaturer. Ved høje temperaturer er glasset dog meget følsomt for kemikalier. Hvis man fyrer med reklamer, aviser, trykimprægneret træ m.v. er der stor risiko for at ødelægge glasset.

Skulle uheldet være ude, kan man bestille et nyt glassæt, som indeholder glas, pakning samt en vejledning.

Der kommer røg ud når lågen åbnes

Røg vil altid vælge den letteste vej at komme ud, hvilket bør være gennem skorstenen. Ved for lavt skorstenstræk eller undertryk i rum kan det forekomme at røgen slår ud igennem den åbne dør. Ved ekstremt lavt skorstenstræk kan det forekomme at der siver røg ud med lukket låge.

Hvordan rengør jeg glasset?

Glas renses lettest med et stykke fugtigt køkkenrulle – dyppet i aske. Dette fjerner let og hurtigt fastbrændt sod. Af lidt skrappere midler kan anvendes glasrens til brændeovne.

Hvordan undgår jeg at glasset soder?

Der kan være flere årsager til sodet glas:

 1. Træet er ikke tilstrækkeligt tørt (max fugtigheds-indhold 12-20 % vand)
 2. Rudeskylsfunktionen er ikke aktiv (check dette på betjeningsgreb)
 3. Rudeskylsfunktionen er ude af funktion (hvis ujævn fordeling af sod på ruden, kan dette være tilfældet og lågen skal undersøges for udbedring)
 4. For lavt skorstenstræk (kan måles af skorstens-fejeren)
 5. Forbrændingstemperaturen er for lav. Dette problem løses ved at tilføre mere luft til forbrændingen gennem den primære lufttilførsel. Tilstrækkelig høj forbrænd-ingstemperatur er opnået, når vermiculit-pladerne er helt rene.
Pakningen er løs / falder af

De mindre pakninger omkring askeskuffe og lignende er fastgjort med en varmebestandig lim. Pakningerne kan dog godt blive løse eller falde af efter længere tidsbrug. De er nemme at udskifte.

Håndtaget sidder løst

På nyere brændeovne kan håndtag fastspændes med en unbracho nøgle gennem et hul i varmeskjoldet. Først løsnes kontrapinolskruen i håndtaget – og denne spændes igen til sidst.

Hvordan rengør jeg brændeovnens fedtsten?

Pletter af fedt eller lignende kan vaskes af med et neutralt vaskemiddel:

 1. Sørg for at stenen er afkølet til stuetemperatur inden rengøring.
 2. Fugt pletten med ufortyndet vaskemiddel og lad det trække nogle minutter.
 3. Vask overfladen med varmt vand.
 4. Ved særligt vanskelige pletter kan fortynder eller acetone anvendes med forsigtighed.
 5. Pletten kan også slibes med slibepapir nr. 240 eller 320. Hvis en særlig glat overflade ønskes, bruges vand og vådslibepapir til slibningen.
Udbedring af små ridser og slag

Først slibes overfladen med slibepapir nr. 80 indtil ridsen er forsvundet. Brug en slibeklods, så overfladen bliver jævn. Polér overfladen med slibepapir nr. 240 eller 320 (brug vand hvis der ønskes en mere glat overflade).
Alle sten til samme brændeovn kan evt. slibes med slibepapir nr. 320, så overfladerne bliver ens.

Hvordan undgår jeg undertryk i rum?

Røggener kan opstå, hvis der er undertryk i det rum, hvor skorstenen er placeret . Dette vil kunne fore-komme hvis der er varmegenvinding, i lav-energihuse eller ved kraftig udsugning fra emhætte.

Hvis dette er tilfældet, vil der komme røg ud i stuen når lågen åbnes, fordi der er overtryk i brændeovnen i forhold til det rum, hvor brændeovnen er placeret. Det vil være nødvendigt at få huset trykudlignet og det tilrådes at undertrykket i huset ikke overstiger 4Pa.

Hvordan undgår jeg dårligt skorstenstræk?
 • Kan måles af skorstensfejeren.
 • Hvis brændeovnen er koblet på en stålskorsten, kan bedre træk opnås – enten ved at forlænge skorstenen eller ved at montere en ballerina/røgsuger.
 • Er der tale om en muret skorsten, kan man undersøge om renselemmen er monteret korrekt. Et forbedret træk i en muret skorsten opnås ofte ved montering af isokern i skorstenen.
 • Man bør undlade at åbne lågen, når der er flammer, da en stor mængde kold luft i kombination med flammer fra uforbrændt træ kan udløse røggener.
 • Man bør vente med at lægge nyt brænde ind til bålet er brændt ned til et glødelag. Hvis man alligevel er tvunget til at åbne lågen, før brændet er brændt helt ned, bør man gøre det med forsigtighed og lade lågen stå på klem et øjeblik, før den åbnes helt.
 • Hvis skorstenen er for lav, utæt eller mangelfuldt isoleret, kan der opstå problemer med skorstenstrækket (lad skorstensfejeren vurdere det).
 • Hvis trækket er i orden, kan man prøve at forlænge optændingsfasen ved at bruge flere tynde optændings-pinde, så skorstenen varmes godt igennem. Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Når der er dannet glødelag lægges 2-3 stykker tørt, kløvet brænde ind.
 • Man må aldrig lade aske-skuffen stå åben under optænding, idet det vil accelerere bålet og derved temperaturen så meget, at det kan betyde at brændeovnen bliver skæv.
Trækreguleringsproblemer

Kan skyldes defekt bimetalfjeder. Tag bagpladen ud og kontroller om bimetalfjederen er i orden.
Reguleringsstangen kan sidde fast pga. kugler fra slyngrensingsprocessen, snavs i almindelighed – eller den kan være spændt for hårdt. Dette løses ved at man løsner den møtrik der holder stangen på plads.

Hvordan undgår jeg løbesod?

Løbesod opstår ved for lav forbrændingstemperatur og/eller vådt træ.
Løbesod giver stor risiko for skorstensbrand.
Løbesod genkendes som en brun, klæbrig belægning.

For lav forbrændingstemperatur opstår, fordi der ikke tilføres tilstrækkeligt med primær luft under optændingsfasen til brændkammeret i forhold til mængden af træ.

Ejerskifte - skal min ovn udskiftes?

Du skal udskifte din brændeovn ved ejerskifte, hvis den er produceret før 2003.
Er du i tvivl om hvornår din brændeovn er produceret skal du kigge på typeskiltet, der er placeret bag på brændeovnen. Her er der oplysninger som navn og serienummer.
Har din ovn et CE-mærke er den produceret efter 2006 og så skal den ikke udskiftes.
Start med at tjekke navnet på listen her.
Er du i tvivl, så skal du kontakte os med serienummeret - se mere her.