A-Z om brændeovne

Her på siden finder du en alfabetisk oversigt fra A-Z over begreber og ord, som er brugt om og i forbindelse med brændeovne på vores site efterfulgt af en forklaring på dette.

 

A

Afgangsstuds: Afgangsstudsen i brændeovnen er den åbning hvor røgen bliver ledt videre til skorstenen. Den er normalt et hul med en diameter på 15 cm.

 

Anbefalet Vermiculit/Skamolex/Skamol: Isoleringen i brændkammeret er på de fleste brændeovne lavet af ildfaste sten eller vermiculit/ skamolex eller skamol. De fleste brændeovne er isoleret med skamol. Fordelen ved skamol er at det isolerer 6 – 8 gange bedre end ildfaste sten.

 

Askepot: Opbevaringssted til aske fra brændeovnen. Asken kan suges ud med en askespand.

 

Autopilot: HWAM brændeovnene har som den eneste producent et system, som automatisk regulerer luften til brændeovnen. Grundlæggende kan man sige, at en optimal virkningsgrad udelukkende opnås gennem en optimal styring af luften tilpasset de forskellige faser i forbrændningsprocessen. (Se afsnittet om Autopilot )

 

 

B

Brændbart materiale: Alt materiale som kan antændes. Trævægge, gipsplader, hvor der er træskelet bagved etc.

 

 

D

DAPO: Foreningen af danske producenter af pejse og brændeovne. DAPO er en brancheforening for 5 danske firmaer, som producerer pejse og brændeovne.

 

DS-godkendelse: Før den europæiske Norm var brændeovnen godkendt efter en Dansk Standard (DS). Den er i dag afløst af den europæiske Norm.

 

 

E

EN-godkendelse: De fleste brændeovne fra HWAM er godkendt efter en Europæsk Norm (EN-13240). Denne europæiske norm følges af medlemslandene af EU. Udover disse godkendelse har HWAM også de skrappe, norske godkendelser.

 

 

F

Fedtsten: Sten som kan bruges som beklædning af brændeovn. Der findes en række muligheder for be-klædning af brændeovne; sokkel, plade til toppen og hele ovnen (se produktoversigt). Fedsten kommer fra Finland og Sydamerika.

 

Friskluftssystem: Til de fleste HWAM brændeovne kan tilsluttes et friskluftsystem som tilfører friskluft udefra. Der findes to systemer: Det ene system tilfører luft til rummet/konvektionen, så der hele tiden er balance i rummets luft. Det andet system er et lukket system, hvilket betyder, at der kommer friskluft direkte ind i automatikken. Det er væsentligt, at der altid kommer tilstrækkelig luft til det rum, hvor brænde-ovnen er placeret.

 

Fullform: En fullform er et røgrør som kan placeres ovenpå brændeovnen. Fordelene ved en fullform er, at der ingen modstand er i røgrøret, samt at det generelt passer bedre til brændeovnens runde former.

 

 

G

Gulvplade: Ved brændbart materiale (f.eks. trægulv) under ovnene er det et krav, at der placeres en plade under ovnen. Pladen skal have en størrelse som over-holder de krav der er i brugervejledningen.

Gulvpladerne kan fås i en række materialer, som passer til brændeovnen og stilen i hjemmet.

 

 

I

Indfyring: Med indfyring menes optænding, hvor der pladeres brænde i brændkammeret eller påfyldning af mere brænde. I brugervejledning er der en anbefaling til maksimalt påfyldningsmængde i kg træ.

 

Indmuringsbøsning: Indmuringsring som bruges til at mure ind i skorstenen der hvor røgrøret skal tilsluttes skorsten.

 

 

K

Konvektionsovn: En konvektionsovn fordeler varmen jævnt over hele det areal, den skal opvarme. Det vil sige, at hele huset får glæde af varmen. Gennem kanalerne i ovnen føres varmen ud, stiger til vejrs, bevæger sig automatisk rundt samtidig med, at der suges kold luft ind. Den giver derfor en ensartet varme. En konvektionsovn bliver derfor også knap så varm på overfladen, og der kan derfor møbleres tættere på brændeovnen.

 

kW: kW er forkortelse for kilowatt.
Som tommelfingerregel gælder det, at i et hus med en lofthøjde på 2,40 m opvarmer 1 kW således: Ekstra god isolering ca. 25 m², god isolering ca. 20 m², middel isolering ca. 15 m² og dårlig isolering ca. 10 m².

 

 

M

Møbleringsafstand: Møbelafstand er afstanden fra møbler til brændeovn. En ovn afgiver normalt mest varme fra glasset i ovnen.

 

 

N

Nominelt træk: Skorstenstrækket når brændeovnen er varmet op og der er normal gang i skorstenen.

 

 

P

Pa: Pa = pascal. Målenhed for trækket i skorstene. Den kan måles elektronisk eller ved hjælp at en vandsøjle.

 

Primær- og sekundærluft: For at udnytte en brændeovn optimalt, skal der tilføres luft til forbrændingen. I optændingsfasen (opstartsfasen) skal der tilføres primærluft, der tilføres gennem rysteristen i bunden af brændkammeret. Denne luft kommer gennem kanaler fra bunden af brændeovnen og tilføres gennem træk fra skorstenen. I forbrændingsperioden skal der tilføres luft hen over bålet (sekundær luft) til forbrænding af røggasserne.

 

 

R

Reguleringsstang: Reguleringsstangen er brændeovnes effektregulering. Her er der mulighed for at regulere varmen fra minimum til maximum. Den er normalt i en fast position som passer til rummet/ rummene som brændeovnen skal opvarme. Autopiloten sørger for regulering af lufttilførslen.

 

Rudeskyl: Luftkanal, som sender forvarmet luft ind over glasset i brændkammeret. Luften forhindrer sod i at sætte sig på glasset. På en del af HWAM brændeovne er der ”tre-sidet rudeskyl”, som sikrer at luften kommer fra begge sider og fra toppen.

 

Rysterist: Rist som kan fjerne asken fra brænd-kammeret til askeskuffen eller askepotten.

 

Røglederplade: For at omdanne varmen i ovnen til varmen i rummet, nedkøles varmen gennem 1 – 2 røglederplader i ovnen.

 

Røgrør: Til at forbinde skortstenen med brændeovnen, skal der anvendes et røgrør. Et røgrør er en kanal, som enten er placeret bagud eller ovenud af ovnen.

 

 

S

Senotherm maling: Brændeovnen er behandlet med en varmefast maling kaldet senotherm. Det er mulig at reparere en ridse eller rust med en senotherm maling.

 

Skorstenslysning: Er størrelsen på røret/kanalen inde i skorstenen. De fleste skorstene har en lysning på Ø 15 cm.

 

Skorstenstenstræk: For at en brændeovn fungerer optimalt, er det nødvendigt at have en god skorsten med et godt træk. Skorstenen er brændeovnens motor. En god skorsten trækker normalt med 12 -14 Pa.

 

 

T

Topdæksel: Et topdæksel er en pyntering som kan placeres oven på ovnen, så overpladen er plan.

 

 

Y

Ydeevne: Effekt er brændeovnens ydeevne. En brændeovns angives i kilowatt (kW).