HWAM giver miljørigtig varme

Med en brændeovn fra HWAM kan der med god samvittighed fyres op hjemme i stuen. Afbrænding af træ er nemlig en CO2-neutral proces. Træet frigiver blot samme mængde CO2, som når det på naturlig vis ligger i skovbunden og rådner. Når der fyres i en HWAM brændeovn, er det hovedsageligt vanddampe, der kommer ud af skorstenen med minimal miljøpåvirkning til følge. Det er resultatet af mange års udvikling, og det har sikret, at vores brændeovne er yderst effektive, så stort set al energien udnyttes.

Hos HWAM udvikler vi i dag kun brændeovne, der overholder de strengeste normer, og allerede nu er vi foran EU-kravene for partikeludledning, som først træder i kraft i år 2022.

Den skånsomme effekt på miljøet forudsætter dog, at der fyres rigtigt i brændeovnen. Samtlige af HWAMs ovne har HWAM® Autopilot™ og WIKING har Automatik™. Med HWAM® Autopilot™ og Automatik™ reguleres lufttilførslen til forbrændingen automatisk, så fyringen optimeres og brændets levetid forlænges betydeligt.

Vi bestræber os hele tiden på at gøre vores brændeovne endnu mere effektive og miljø- venlige. Derfor gennemgår HWAMs brændeovne også løbende en række vidtgående tests for at klarlægge, hvordan de klarer sig i forskellige situationer samt ved forskellige temperaturer og forbrændingshastigheder. Det gør vi for at sikre, at brændeovnene overholder vores strenge miljøkrav i alle tænkelige og utænkelige situationer. Og vi gør det for at sikre, at ovnen kommer til at betyde mest muligt for forbrugeren og mindst muligt for miljøet. En HWAM er den oplagte brændeovn for begge parter.

Godkendelser

Alle HWAM brændeovne er godkendt og CE-mærket.

CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelse af byggevarers egenskaber fastlagt ved beregning eller prøvning. Dette sker på følgende 6 områder:

  • Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
  • Brandsikring
  • Sundhed og miljø
  • Sikkerhed
  • Støj
  • Energi

Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.